Kosmetický salón

 • info[@]catherine-cosmetics.cz +420 777 615 105

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – Kosmetický salón
Kateřina Macíčková
Myslbekova 1695/7, Nový Jičín 74101
IČ: 73190381
Základní ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.catherine-cosmetics.cz v provozovně Kateřina Macíčková – Catherine Cosmetics, Myslbekova 1695/7, Nový Jičín 74101 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.
Poskytovatel poskytuje pedikúru, kosmetiku, služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednání dárkového poukazu (osobně, telefonicky SMS, e-mailem ) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.
Objednávka služeb
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, sms, e-maiem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
Od nových klientek salon  vybírá rezervační poplatek na termín:
 • Kosmetické služby 300,- Kč
 • Pedikúra: 150,- Kč
Rezervační poplatek je možné uhradit hotově nebo přes bankovní účet do 3 dnů.
Po zaplacení hotově nebo připsáním částky na bankovní účet, bude termín rezervován, v opačném případě bude rezervace zrušena. Rezervační poplatek bude v den rezervovaného termínu odečten z celkové částky ošetření, v případě včasné omluvy vrácen nebo přesunut na nový termín.
Pokud se zákaznice nemůže v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informuje předem telefonicky, SMS, emailem, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením procedury.
V případě, že klientka nedorazí ve smluvený termín bez omluvy minimálně 3 pracovní dny před zahájením procedury, rezervační poplatek propadá.
PLATBU JE MOŽNÉ UČINIT do 3 dnů
 • hotově v salónu
 • na bankovní účet u Česká spořitelna, č.ú.: 713115043/0800 (do poznámky je třeba zadat celé jméno zákaznice)
Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nebo nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.
Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.
Pozdní příchod
Dostaví-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán. V dané cenové relaci.
Dostaví-li se zákaznice po dohodnutém termínu s více než 10-ti minutovým zpožděním, nemusí být již služba poskytnuta.
Nedostaví-li se zákaznice na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo vyřadit ji z databáze zákazníků a na další ošetření ji již neobjednat.
Dárkové poukazy, permanentky
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.
Dárkový poukaz lze vyčerpat po dobu jeho platnosti, tj. 6 měsíců od data vystavení,  /datum vyznačeno na dárkovém poukazu/. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na dárkovém poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.
Nevyčerpanou hodnotou dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.
Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.
Objednání služby je třeba provést minimálně 20 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný.
Permanentky /hotovostní i na základě vystavené faktury/: lze čerpat po dobu jejich platnosti, tj. 6 měsíců od data vystavení. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Nevyčerpanou hodnotou permanentky nelze směnit zpět za hotovost.
Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
 • zákaznice se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka a pod.
 • nesplní podmínky aktuálních opatření vlády ČR /viz. Sekce Covid-19/
 • zákaznice se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • zákaznice se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • zákaznice se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • zákaznice se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem
 • zákaznice trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
 • u zákaznice se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie).Zákaznice je povinna na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.
Předčasné ukončení služby
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
 • během služby u zákaznice objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • během služby u zákaznice objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • během služby u zákaznice objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 • během služby bude zákazník chovat nepřístojným způsobem
 • během poskytování služby u zákaznice objeví alergická reakce na použité materiály.
Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta, během i po proceduře neručí.
Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovnách dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH.
Prodej produktů
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení, neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.
Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamace se uplatňuje nejpozději před zaplacením služby nebo zboží. V opodstatněných případech je možné uplatnit reklamaci později. V tomto případě je však spotřebitel se dostavit po předchozí dohodě na provozovnu podnikatele k řešení reklamace. Bez dostavení na provozovnu v předem dohodnutý čas nemůže být reklamace vyřízena.
V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
GDPR
Osobní údaje zákazníků (zákaznic) shromažďujeme z hlediska oprávněného zájmu jen po dobu nezbytnou pro plnění objednávek. Žádost o výmaz Vašich osobních údajů je možno podat osobně na provozovně písemnou cestou v předem dohodnutý čas. /Viz.sekce Podmínky/
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2021
 • Registrace
Zapomenuté heslo
Zapomněli jste své heslo? Zadejte své uživatelské jméno, nebo e-mailovou adresu a obratem obdržíte do e-mailu odkaz na vytvoření nového hesla!
Vaše osobní údaje nikomu nesdělujeme!
Váš košík